การทดสอบสายไฟเบอร์หลังติดตั้งและค่าการสูญเสีย

การทดสอบสายไฟเบอร์หลังติดตั้งและค่าการสูญเสีย

beautiful-optical-fiber-detail (1)

การใช้งานสาย Fiber Optic ถึงแม้จะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็ต้องมีการทดสอบหลังการติดตั้ง เพื่อตรวจสอบการสูญเสียค่าต่างๆ ด้วย เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การสูญเสียของสัญญาณแสงในสาย Fiber Optic (LOSS)

 • ความสูญเสียพลังงาน (Power) ของ Fiber Optic ขึ้นอยู่กับ ความยาวคลื่นที่ใช้ ความยาวคลื่นยิ่งมากเท่าใด อัตราการสูญเสียของแสง จะน้อยลง
 • สำหรับ Silica Glass นั้น ความยาวคลื่นสั้นที่สุด จะมีอัตราการสูญเสียมากที่สุด
 • อัตราการสูญเสีย Power ที่น้อยที่สุด ได้แก่ ความยาวคลื่น 1550 nm
 • หน่วยวัดที่แสดงการสูญเสียของ Power ได้แก่ Decibel (dB) โดยมีหน่วยคิดเป็น dB ต่อกิโลเมตร (dB/km)
 • ค่านี้ ถูกนำมาคำนวณ โดยเอาความยาวทั้งหมดของสาย Fiber Optic คิดเป็น Km

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงที่นิยมใช้

ค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงจะมีข้อจำกัด เนื่องจากเพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่งค่านี้จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อสายสัญญาณ เพื่อให้สามารถคำนวณค่าสูญเสียของสายสัญญาณได้ ซึ่งค่าการสูญเสียที่นิยมใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้

สำหรับสาย Singlemode และ Multimode

 • 0.2 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,550 nm
 • 0.35 dB/km สำหรับสาย Single Mode ที่ความยาวคลื่น 1,310 nm
 • 1.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 1,300 nm
 • 3.0 dB/km สำหรับสาย MultiMode ที่ความยาวคลื่น 850 nm

สำหรับการสไปลซ์สายสัญญาณ

 • 0.05 dB สำหรับการสไปลซ์แบบหลอมละลาย (Fusion Splice)
 • 0.1 dB สำหรับการสไปลซ์เชิงกล (Mechanical Splice)

สำหรับการเชื่อมต่อหัว Connector

 • 0.2-0.5 dB สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้หัวเชื่อมต่อ (Connector)
 • 3.5 dB สำหรับการใช้ตัวแยกสัญญาณจาก 1 ไป 2 (Splitter)

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสายไฟเบอร์

FOCOMM OTDR Tester

สามารถค้นหาและตรวจสอบ จุดเสียของสายเคเบิ้ล ไฟเบอร์ออพติกได้  

สามารถ ตรวจสอบระยะ สายที่ขาด หรือมีปัญหาได้ โดยแสดงผลที่หน้าจอ

สามารถตรวจสอบ ค่า  Loss ทั้งจาก Connector และ  จุดเชื่อมต่อ(Splice) ได้

2. FOCOMM Mini OTDR Testet

สามารถวัดความยาวใยแก้วนำแสง การลดทอน การส่งผ่านของใยแก้วนำแสง การลดทอนของประกบกันและตำแหน่งความล้มเหลว ฯลฯ อย่างถูกต้อง

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm