เกี่ยวกับเรา Focomm (Thailand) CO., LTD.

บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Network Cabling) โดยผู้ก่อตั้งบริษัท อดีตเคยทำงานจำหน่ายสินค้าประเภทโครงข่ายสายนำสัญญา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอเมริกา และ ยุโรป มามากกว่า 15 ปี จึงมีความคิดที่จะทำแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าอเมริกา และยุโรป จึงเป็นที่มาของแบรนด์ FOCOMM โดยทางบริษัทได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของทาง บริษัทฯ คือ การมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสม ซึ่งสินค้าและบริการเรามีดังนี


วิสัยทัศน์ทางด้านพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นสินค้าด้านวิศวกรรม ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนา บุคลากรของบริษัทอยู่ตลอดเวลา และ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ โดยการจัดอบรมและสัมมนา ทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปี


วิสัยทัศน์ทางด้านพัฒนาสินค้า

ทางบริษัทฯ ถือหลักว่าสินค้าที่จัดจำหน่ายต้องมีคุณภาพสูง และ ราคาที่เหมาะสม โดยมีการรับประกันสินค้าที่คุ้มค่าเกินราคา รวมทั้งมีการทดสอบสินค้าก่อนจัดจำหน่าย รวมถึงมีทีม R&D ที่จะช่วยพัฒนาสินค้าให้กับทีม


วิสัยทัศน์ทางด้านการขายและช่องทางการขาย

เน้นขายผ่านทาง ผู้รับเหมาโดยตรงและขายผ่านทางตัวแทนขาย เท่านั้น โดยการซื้อสามารถติดต่อผ่านมาที่บริษัทได้หลายช่องทางเช่น ผ่านเซลล์ที่ดูแล หรือ ช่องทาง Online ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ จะมีโปรแกรม
ส่งเสริมการขายออกมาในทุกๆ ไตรมาสของทุกปี


วิสัยทัศน์ทางด้านบริการ

วิสัยทัศน์ทางด้านบริการ ทางบริษัทมุ่งเน้นการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด มีโปรแกรมการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ(ตามยอดที่กำหนด) และการให้บริการทางด้านเซอร์วิส เรามีแผนกทดสอบสายสัญญาณ และติดตั้งอุปกรณ์ ไว้คอยบริการ


วิสัยทัศน์ทางด้านเพื่อสังคม

ทางบริษัทจะมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในทุกๆ เดือน เพื่อให้ทางลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการคืนกำไรให้สังคม โดยสามารถตรวจสอบข่าวสารต่างๆ ได้ทาง เว็บไซต์ ของทางบริษัทฯ หรือ สอบถามได้โดยตรง
กับทางบริษัทฯ