การออกแบบห้อง Data Center

การออกแบบห้อง data center

การออกแบบ Data Center นั้น โดยมากจะมีหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • ความเสถียรภาพ
  • ความพร้อมในการใช้งาน
  • การบำรุงรักษาและความปลอดภัย
  • ความเหมาะสมในการลงทุนรวมไปถึงการรองรับการขยายในอนาคต

โครงสร้างหลักของห้อง DATA CENTER

ระบบระบายความร้อนหรือระบบแอร์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสถิตได้

ระบบยกพื้น หรือระบบสายจากฝ้า เพื่อไม่ให้สัญญาณเข้ามารบกวนกัน

ระบบไฟฟ้าและการสำรองไฟ ติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ (เช่น จากความบกพร่องของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอง หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฝนตกฟ้าคะนอง พายุฝน หรือจากการรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ)

ระบบ Access control เป็นระบบควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเช้ามาในระบบ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบได้ และเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีใครเข้ามาในระบบบ้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย การเข้าออกห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center room) จำเป็นจะต้องติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพราะว่าห้องห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) เป็นห้องที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด อย่างเช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก หรือระบบสแกนม่านตา เป็นต้น

ระบบดับเพลิง ใช้เมื่อเกิดปัญหากรณีไฟไหม้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรจะไม่สูญหาย

ระบบกันไฟ เป็นระบบป้องกันไฟจากภายนอก และป้องกันน้ำที่เป็นระบบดับเพลิงภายนอก

ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Server กับ Data Center ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm