ความแตกต่างของการใช้งาน Switch และ OLT/ONU

            Switch คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายแบบมีสายต่อสัญญาณในเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายแลนแบบอีเทอร์เน็ต(Ethernet)เป็นตัวกลางในการส่ง-รับข้อมูล

การทำงานของ switch สวิตซ์

            หลักการทำงานของ switch จะแบ่งการทำงานเป็นชั้นสื่อกลางการส่งข้อมูลในรูปแบบระบบ 2 ชั้น (Data Link Layer 2) โดย switch หน้าที่มีการแบ่งแยกการส่งเส้นทางภายในอาณาเขตของinternet switch แต่ละเครือข่าย และการคัดกรองข้อมูลที่สำคัญที่สุด ให้ถูกจัดหมวดหมู่เป็นลำดับแรกเพื่อส่งให้ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณที่จุดหมายปลายทางได้ไม่ทับซ้อนกัน

Unmanage Switch POE 6 Port

เครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ (Passive Optical Network : PON) เป็นเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลปลายทาง (Access Network) ความเร็วสูง โดยใช้ใยแก้วนำแสง

ในระบบของ PON มีส่วนประกอบดังนี้

–  OLT (Optical Line Terminal) เป็นตัวควบคุมหลัก จะติดตั้งที่ชุมสายคู่กับสวิตช์ ปกติจะมี PON port จำนวนมาก แต่ละ port มี Downstream Bandwidth ประมาณ 2,400 Mbps และมี Upstream Bandwidth ประมาณ 1,200 Mbps

EPON OLT , 2 SFP PON ports , 2 x 1000M RJ45 ports and 1 x 10/100M RJ45 ports

–  Splitter

–  ONU (Optical Network Unit) เป็นอุปกรณ์ปลายทาง

การรับส่งข้อมูลระหว่าง OLT และ ONU

OLT จะ scan ในโครงข่ายทั้งหมดว่ามี ONU กี่ตัว ลงทะเบียน กำหนดเลขหมายประจำตัว และจัดสรรช่วงเวลาต่างๆให้เรียบร้อย จากนั้นจึงเริ่มขบวนการ

           Downstream OLT จะส่งข้อมูลไปให้ ONU แบบ Broadcast คือทุก ONU เห็นข้อมูลเหมือนกันหมด แต่ข้อมูลนั้นมีเลขหมายประจำตัวอยู่ ถ้า ONU เห็นเลขหมายของตัวเอง ก็รับข้อมูลนั้น ถ้าไม่เห็น ก็ไม่รับ

สรุป

Switch สามารถส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังเฉพาะพอร์ตที่เป็นปลายทางเท่านั้น ส่วน OLT เป็นเสมือน Core Switch ซึ่งสามารถต่อกับอุปกรณ์ Switch และ Router แบบเดิมได้ ทั้งนี้จะมีอินเทอร์เฟสที่เป็นไฟเบอร์ออปติกไปหา Splitter ซึ่ง OLT จะส่งข้อมูลผ่านไฟเบอร์ออปติกด้วยสัญญาณแสง 2 ช่วงคลื่นในสายเส้นเดียวกัน ข้อดีของเทคโนโลยีนี้ คือการที่ไม่ต้องมีการแบ่งแยกข้อมูลระหว่าง Tx/Rx ลดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นใน Ethernet แบบเก่านั่นเอง