ความแตกต่างระหว่างสาย ADSS และสาย ARSS

ความแตกต่างระหว่างสาย ADSS และสาย ARSS

               สายไฟเบอร์ออฟติก ADSS (AI-Dielectric Self Support) เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกที่ปราศจากโลหะ เป็นส่วนประกอบเพื่อป้องกันการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าสามารถติดตั้งแบบแขวนกับเสาไฟฟ้าหรือร้อยท่อได้ สายชนิดนี้จึงเหมาะกับงานประเภทที่ต้องการพาดสายบนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะ เช่น งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในระบบงานราชการต่างๆ หรือหน่วยงานใหญ่ๆที่ต้องการพาดกับเสาไฟฟ้า เช่น TOT, CAT, TRUE, AIS เป็นต้น

                สายไฟเบอร์ออฟติด ARSS (Anti-Rodent Self Support) เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ (Corrugate Steel Tape Armored) สามารถป้องกันสัตว์กัดแทะได้, สามารถติดตั้งแบบแขวนกับเสาไฟฟ้า, ร้อยท่อและฝังดินโดยตรงได้ การติดตั้งควรติดตั้งระบบกราวด์ ที่หัวต่อ Closure และจุดพักสาย FDU หรือ ODF ด้วย New Paragraph

 

            จำนวน Core หรือแกน ของสายไฟเบอร์ออฟติกจะมีให้เลือกตั้งแต่ 4, 6, 12, 24, 36, 48, 96 Core หรือแล้วแต่ลักษณะการใช้งานจริง และสามารถเลือกได้สายได้ทั้งชนิด Single-mode และ Multi-mode 62.5/125, 50/125um (OM2/OM3/OM4)

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm