ทำความรู้จักระบบ PON FTTX และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จักระบบ PON FTTX และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

FTTX คือ โครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกแบบพาสซีฟที่เดินจากต้นทางซึ่งอาจเป็นสถานีต้นทางชุมสายหรือโนดไปหาอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ โดยใช้สายใยแก้วนำแสงหรือสายไฟเบอร์ออฟติกเป็นตัวกลางในการรับส่งสัญญาณแสงที่ถูกแปลงมาจากสัญญาณข้อมูลต่างๆ  เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ส่งข้อมูลได้จำนวนมาก ความเร็วสูงส่งได้ไกล เสถียรภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และในปัจจุบันมีราคาถูกกว่า เมื่อเทียบกับสายทองแดง หรือการส่งสัญญาณข้อมูลประเภทอื่นๆ เทคโนโลยีที่ใช้งานสำหรับระบบ FTTH  PON ที่แพร่หลาย เช่น Gigabit EPON (GE-PON)

สิ่งที่สำคัญสำหรับจุดเชื่อมต่อของ PON  คืออุปกรณ์ที่อยู่ที่ Central Office ซึ่งเรียกว่า OLT (Optical Line Terminal) และจุดเชื่อมต่อที่อยู่ด้านผู้ใช้บริการ (CPE) ซึ่งเรียกว่า ONU : Optical Network Unit (สำหรับ GE-PON) และ ONT : Optical Network Terminal (สำหรับ GPON)  

ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ OLT และ ONT  ก็คือจุดประสงค์สำหรับการใช้งาน กล่าวคืออุปกรณ์ที่เป็น OLT สนับสนุนฟังก์ชันการบริหารจัดการได้สูงถึง 128 Downstream Link  ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไปจะเป็น 8-32 พอร์ตต่อหนึ่ง OLT  ส่วนอุปกรณ์ ONT (หรือ ONU)  จะสนับสนุนเฉพาะ Link ของตัวเองที่เชื่อมต่อไปยัง Central Office  เท่านั้น  ดังนั้นจึงส่งผลให้อุปกรณ์ ONT/ONU มีราคาต่ำมาก  ในขณะที่อุปกรณ์ OLT ซึ่งรองรับความจุจำนวนมากนั้นมีราคาสูง

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm