ประโยชน์ของตู้ Rack

ประโยชน์ของตู้ Rack

Rack แบบ 3D

1. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย

2. ผู้ดูแลสามารถติดตั้ง และซ่อมแซมได้สะดวก

3. ช่วยป้องกันแมลง มด หนู หรือสัตว์ต่างที่เข้ามากัดแทะสายภายในตู้ RACK เพื่อให้  SERVER ปลอดภัย

4. ป้องกันฝุ่นหรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์เข้าตู้ RACK

5. ลดอุบัติเหตุจาการเดินสะดุดสายไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้

6. อุปกรณ์เครือข่ายปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม  หลังคารั่ว  เนื่องจากตู้ RACK  มีหลังคา ยกสูง
    จากพื้น และมีขอบยางกันฝุ่นกันน้ำเข้า ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นการช่วยลดความสูญเสีย หรือชะลอความสียหาย
    ลงได้

7.  ตู้ RACK  สามารถระบายความร้อนได้ดี 

หลักการจัดวางอุปกรณ์ในตู้ Rackหลักการจัดวางอุปกรณ์ในตู้ Rack

– ขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ (กว้าง ยาว ลึก)

– อุปกรณ์ที่ต้องมอนิเตอร์ ควรวางในระดับสายตา

– สายสื่อสารควรจัดวางไว้ด้านบน ตามมาตรฐาน IDC

– สายไฟควรจัดวางไว้ด้านล่างหรือแยกออกจากกัน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนสายสื่อสาร

– อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดยาว ควรวางไว้ด้านล่าง


จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปว่า ตู้ rack server คืออุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ทำให้การจัดวางเครื่องและการติดตั้ง Server เป็นเรื่องที่ง่ายและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทุกองค์กรจึงไม่ควรละเลยและให้ความใส่ใจในอุปกรณ์ชิ้นนี้ 

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm