บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ที่ บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดด้านอุปกรณ์โครงข่ายสัญญาณ ความเร็วสูง เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรม

โปรเจกต์ที่เราร่วมงาน

CAT Telecom

โครงการ : กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ
ผู้ให้เช่า : สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ
ผู้เช่า : กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวง

โครงการ : งานโครงการระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร สายพัทยา – มาบตาพุด
ผู้ให้เช่า : กรมทางหลวง
ผู้เช่า : Set Group

อบต.ภูเขาทอง

โครงการ : ระบบ CCTV รอบบริเวณ เทศบาลภูเขาทอง
ผู้ให้เช่า : เทศบาลตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
ผู้เช่า : TMT CONNECT SYSTEM CO,LTD

อบจ.มหาสารคาม

โครงการ : ระบบกล้องวงจรปิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ให้เช่า : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ผู้เช่า : บริษัท บริลเลี่ยน เทค จำกัด

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด

โครงการ : กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ
ผู้ให้เช่า : สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครฯ
ผู้เช่า : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

VDO Review