ระบบระบายความร้อนในห้อง Data Center

ห้อง Server เป็นศูนย์ข้อมูลขององค์กร ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Server มีระบบโทรคมนาคม มีอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ Network  อย่างเช่น Switch และ Hub ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องเกิดความร้อนขึ้น และในห้องก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบระบายอากาศ และจะต้องมีแอร์ติดตั้งเพื่อการระบายความร้อนที่ดี อุณหภูมิที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ประมาณ 20 – 22 องศานั่นเอง และระดับอุณหภูมินี้ก็ใช้กันมาเป็นสากลทุกแห่ง

มาตรฐานอุณหภูมิความชื้นห้อง Server ควรอยู่ที่เท่าไหร่

    ในต่างประเทศผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างห้อง Server ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการสร้างเซิฟเวอร์ซึ่งก็ได้มีการกำหนดไว้ว่า มาตรฐานอุณหภูมิความชื้นห้อง Server ควรจะอยู่ที่ 45 – 50% RH ซึ่งทุกศูนย์ Data Center จะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ติดตั้งไว้ เพื่อวัดระดับและรวมไปถึงควบคุมความชื้นภายในห้องไว้

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   ตามมาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิห้อง Server การติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศควรจะเป็นระบบที่แยกออกมาจากระบบปรับอากาศอื่น ๆ คือ เป็นระบบปรับอากาศเฉพาะของห้อง Serverอย่างเดียวเลย และควรจะมีเครื่องปรับอากาศ 2 ตัวเพื่อใช้ทำงานสลับกัน กรณีมีตัวใดตัวหนึ่งเสียก็จะมีตัวสำรองที่ทำงานแทนกันได้ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดเวลา

ต้องมีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิและค่าความชื้นภายในห้อง ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่นำมาติดตั้งหากเป็นระบบอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนก็จะดีมาก หรือไม่หากไม่มีระบบการแจ้งเตือนก็จะต้องมีการจดบันทึกระดับอุณหภูมิประจำวันอยู่เสมอ

ระบบระบายอากาศฉุกเฉิน  เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ภายในตู้อันจะเกิดจากความผิดปกติของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในตู้แร็ค จะทำงานเมื่อระบบทำความเย็นหลักมีปัญหาไม่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิภายในตู้ได้ตามที่กำหนด ทำหน้าที่ระบายอากาศร้อนภายในตู้ออกภายนอกทางด้านบนของตู้ด้วยพัดลมดูดอากาศประสิทธิภาพสูง  โดยมีชุดควบคุมสั่งงาน 2 ขั้นตอน คือ

🔹ขั้นตอนที่ 1 สั่งงานจากชุด Electronic control ของระบบทำความเย็นเมื่ออุปกรณ์ตรวจเช็คอุณภูมิภายในตู้พบว่าอุณหภูมิภายในตู้สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ก็จะสั่งให้ชุดระบายอากาศทำงาน

🔹ขั้นตอนที่ 2 แต่ถ้าระบบสั่งงานจากชุด Electronic control ไม่ทำงาน จะมีระบบสั่งงานสำรองอีกชุดเรียกว่า Mechanical Thermostat ที่ตั้งค่าตรวจวัดอุณหภูมิไว้ที่ 45 องศาเซลเซียส สั่งให้ระบบระบายอากาศทำงาน และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในตู้ลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm