เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet หรือ POE เป็นเทคโนโลยีในการจ่ายไฟเลี้ยง ไปกับสาย Lan (สาย UTP) ให้กับอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่ม เช่น Access Point, IP-Camera, IP-Phone

จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี PoE

          เทคโนโลยี PoE เริ่มใช้จริงจังตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา หลังจาก IEEE ออกมาตรฐาน IEEE 802.3af มา ซึ่ง PoE ในเวอร์ชั่นแรกนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 15.4 W ต่อสายแลน 1 เส้น แล้วก็พัฒนาต่อมาเป็น PoE+ หรือ IEEE 802.3at ที่จ่ายไฟได้ 30 W ในปี 2009 และมาตรฐานล่าสุดที่กำลังจะออกในปี 2018 นี้คือ IEEE 802.3bt ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 100 W

มาตรฐานของเทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE)

          Power over Ethernet (PoE) ในขณะนี้มีอยู่ 4 ประเภท ดังนี้

ข้อดีของ Power over Ethernet (PoE)

      • ประหยัดเวลาและค่าติดตั้ง : สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเนื่องจากไม่ต้องมีการติดตั้งสายไฟฟ้าควบคู่ไปกับสายนำสัญญาณ

      • ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง : หากอุปกรณ์ปลายทาง เช่น IP Camera, IP Phone, Access Point สนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบ PoE (PoE-Enabled) ได้จะทำให้สามารถรับได้ทั้งสัญญาณข้อมูลและกระแสไฟฟ้าจากสายนำสัญญาณโดยไม่ต้องมีการใช้งานหม้อแปลงไฟ (Adapter) ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งในการติดตั้งตัวอุปกรณ์เนื่องจากตัวอุปกรณ์ไม่ต้องถูกยึดติดกับเต้ารับไฟฟ้า

      • ความปลอดภัย : การจัดส่งกระแสไฟฟ้าในระบบ PoE ถูกควบคุมโดยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย

      • ความน่าเชื่อถือ : กระแสไฟฟ้าในระบบ PoE ถูกจ่ายมาจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ากลางซึ่งก็คือ PoE Network Switch ซึ่งสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานได้ง่ายและดีกว่าการใช้งานหม้อแปลงไฟ (Adapter) นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบสำรองไฟได้ง่ายๆให้กับ PoE Network Switch เพียงตัวเดียว

      • การขยายระบบ : การที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนระบบเครือข่ายได้ทำให้การติดตั้งและการกระจายการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นสามารถทำได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ