CAT 6 MODULAR PLUG

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในระบบเครือข่าย แบบสาย (Wired Network) ไม่มีฉนวน (Unshield) เพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กรบกวน เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายทั่วไป

ลักษณะการทำงาน

      • ปลอกเปลือกนอกของสาย CAT6 ออกโดยห่างจากปลายสายประมาณ 2-3 cm.

      • คลายเกรียวออกทั้งหมด

      • จับเลียงลำดับสายใหม่โดยเรียงสีดังนี้

      • ขาวส้ม , ส้ม , ขาวเขียว , น้ำเงิน , ขาวน้ำเงิน , เขียว , ขาวน้ำตาล , น้ำตาล

      • จับสายที่เรียงให้แน่น อย่าให้สลับแล้วสอดเข้าหัว RJ-45 ให้สุดปลอก

      • นำสายพร้อมปลอกเข้าครีมแล้วบีบ

หลังจากเข้าหัว RJ45 กับสายแล้วให้นำมาทดสอบกับอุปกรณ์วัดสัญญาณ

การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง

– ควรต่อสาย UTP กับ RJ-45 ให้ถูกตำแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมด 8 เส้น

– ก่อนที่จะเข้าหัวสาย RJ-45 ควรจะคลายสายที่ตีเกลียวออกให้น้อยที่สุด

 

CAT6 Keystone Jack

เต้ารับ RJ45 (Outlet) ซึ่งเป็นเต้ารับตัวเมีย สำหรับรองรับการใช้งานคู่กับหัวตัวผู้ของสายแลน(Modular Plug RJ45)

 

ลักษณะการทำงาน

·      ปอกพลาสติกหุ้มสายแลน (Lan) Jacket (ระยะห่างจากปลายสายประมาณ 3-5 เซนติเมตร)

·      แยก Filler Slot และ Sling ออกจากเส้นทองแดง 

·      ตัด Filler Slot และ Sling ออก

·      จัดเรียงสายแลน(Lan) บนหัวแลนตัวเมีย (US_1006SL) โดยเรียงสีสายทองแดงแต่ละเส้นให้ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันการเข้าหัวตัวเมียด้วยมาตรฐาน B

·      ใช้ตัวแทงสายแลน กดแทงสายทองแดงแต่ละเส้นให้ล็อกกับขาหัวแลน(Lan)ตัวเมีย โดยตัวแทงสายแลนจะตัดปลายสายทองแดงแต่ละเส้นออกอัตโนมัติ

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
🌏 Website : https://www.focomm-cabling.com
🟢 Line Official : https://page.line.me/focomm