ในเดือนมิถุนายน 2023 มาตรฐานไร้สาย IE …

IEEE รองรับมาตรฐาน การเชื่อมต่อด้วย “แสงอินฟราเรด” Read More »