บริษัท tmt connect system co.,ltd วิดีโอสัมภาษณ์ ประสบการณ์ การใช้งาน และข้อแนะนำ