ดาวน์โหลด Catalog Focomm

บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด


จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ( Network Cabling )
โดย ท่านประธานบริษัท คุณ ณัฐพล วลัยวิทย์ อดีตเคยทำงานจ ำหน่ายสินค้าประเภทโครงข่าย
สายนำสัญญา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ อเมริกา และ ยุโรป มามากกว่า 15 ปี จึงมีความคิดที่จะ
ทำแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพดีเทียบเท่า อเมริกา และยุโรป จึงเป็นที่มาของแบรนด์ FOCOMM
โดยทางบริษัทได้จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายของทาง บริษัทฯ คือ การ
มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสม

กลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่าย

Fiber Optic / FTTX / UTP / Rack and Cabinet / ONT-ONU / Wire Mesh-Fiber Tray

Media Converter / SFP / Tool&Test / PoESwitch / Industrial Switch / Surge Protection