สายแลน FTP และ STP คืออะไร? มีความแตกต่างกับสายแลน UTP อย่างไร

          ในบทความก่อน เราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วว่า สาย LAN(UTP) คือ สายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายต่างๆ เป็นสายขนาดเล็กที่ไม่มีชีลด์ห่อหุ้ม มีเส้นตีเกลียวเป็นคู่ (Twisted Pairs)เพื่อลดสัญญาณรบกวนในการเชื่อมต่อ มักใช้กับคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อรับ-ส่งข้อมูล หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกลาง เช่น Network, Switch,Router เป็นต้น 

          แต่นอกจากสายแลน UTP แล้วยังมีสายแลนชนิดอื่นๆอีก อย่างเช่นสายแลน FTP และ STP แล้วสายอีกสองชนิดนี้คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร เรามาทำความเข้าใจกัน เพื่อที่จะได้เลือกใช้สายแลนได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการมากที่สุด

สายแลน FTP และ STP คืออะไร? มีความแตกต่างกับสายแลน UTP อย่างไร

สายแลน FTP คือ

          FTP ย่อมาจาก “ Foiled Twisted Pair ” หรือก็คือ สายเคเบิล Twisted Pair ที่มีส่วนของ Foil ที่หุ้มสายทองแดงทั้ง 4 คู่เอาไว้อีกชั้นหนึ่ง และมีสาย Strain Wire ที่ช่วยในการเชื่อม Ground ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อป้องกันสายจาก EMI และครอสทอล์ค ที่เป็นคลื่นรบกวนที่จะเข้ามาในสายสัญญาณซึ่งสายแบบ UTP ไม่สามารถทำได้ 

          ในบางครั้ง FTP ยังถูกเรียกว่า F/UTP เมื่อเปรียบเทียบกับ UTP แล้ว สายแลน FTP มีแบนด์วิธสูงกว่าและทนทานต่อการรบกวนมากกว่า แต่จะมีราคาที่สูงกว่าและมีประสิทธิภาพการโค้งงอที่น้อยกว่าสาย UTP เล็กน้อย

 

สายแลน STP คือ

          STP: ย่อมาจาก “ Shielded Twisted Pair ” หรือก็คือ สายเคเบิล Twisted Pair ที่มีการเพิ่มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน ซึ่งร่างแหนี้จะมีคุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าต่างๆ เรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ (Shield) และเป็นสายสัญญาณ ที่ได้รับการพัฒนาต่อจากสาย UTP โดยเพิ่มการชีลด์กันสัญญาณรบกวนเพื่อทำให้ คุณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดีมากขึ้น แต่ต้องเชื่อมต่อตัวป้องกันกับ กราวด์ หรือ ต้องใช้สายดินนั้นเอง

          สาย STP สามารถปรับปรุงอัตราการส่งสัญญาณในรูปแบบการส่งสัญญาณที่กำหนด Twisting ให้การยกเลิกสนามแม่เหล็ก และกระแสเหนี่ยวนำบนคู่ตัวนำสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบตัวนำตัวนำกระแสไฟฟ้าหนักอื่น และรอบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

          นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Crosstalk ซึ่งเป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ของวงจรหนึ่งในวงจรอื่น ที่เกิดขึ้นเมื่อสายหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศรับสัญญาณ ได้รับสัญญาณบางส่วนที่เคลื่อนที่ลงไปอีกสายหนึ่ง Crosstalk นี้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อมีใครได้ยินเสียงการสนทนาอื่น ๆ ในพื้นหลัง ดังนั้นสาย STP จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายแบนด์วิธสูง เช่น สถานีวิทยุ และสนามบิน เป็นต้น

ข้อดีของสาย STP

– สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTP 

– สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ 

ข้อเสียของสาย STP

– มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับสายมากนัก 

– ราคาแพงกว่าสาย UTP

– การติดตั้งและบำรุงรักษามีความซับซ้อน ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น

 

เปรียบเทียบสาย UTP และ FTP

เปรียบเทียบสาย UTP และ FTP

ความคล้ายคลึงกันระหว่างสาย UTP และ FTP

 1. การจัดเรียงสายไฟแบบเดียวกัน
            สายแลนทั้งสองประเภทนี้มีการจัดเรียงสายไฟภายในสายเคเบิลเหมือนกัน ทั้งคู่มีคู่บิดสี่คู่ที่รับผิดชอบในการถ่ายโอนข้อมูล
 1. RipCord
            RipCord มีอยู่ในสายทั้งสองประเภทนี้ โดยพื้นฐานแล้ว RipCordจะเป็นที่เก็บคู่ทั้งหมด ช่วยให้คุณเปิดปลอกหุ้มสายไฟได้อย่างง่ายดาย
 1. ปลายสายตามมาตรฐานเดียวกัน
            สายเคเบิลทั้งสองนี้เข้าปลายสายตามมาตรฐาน TIA 568 A และ TIA 568 B
 1. Spline
            นอกจาก RipCord แล้ว ยังมี Spline อยู่ในสายเคเบิลทั้งสองนี้ด้วย ซึ่งจะช่วยลดระยะห่างระหว่างสายทั้งสี่คู่ให้น้อยที่สุด ระยะทางที่น้อยลงหมายถึง Crosstalk ที่ต่ำ ซึ่งส่งผลให้มีการนำไฟฟ้าดีขึ้น

ความแตกต่างกันระหว่างสาย UTP และ FTP

 1. ความยุ่งยากในการติดตั้ง
            สายแลน FTP (Foiled Twisted Pairs) มีปลอกด้านนอกหนาเนื่องจากมีฟอยล์เพิ่มเติมอยู่ภายใน ตัวฟอยล์มักจะทำจากอะลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนัก ดังนั้นจากโครงสร้างและน้ำหนักโดยรวมของสาย FTP นี้ จึงทำให้ติดตั้งได้ยากเล็กน้อย ในอีกด้านหนึ่ง สาย UTP (สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม) มีโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบากว่า จึงทำให้ติดตั้งได้ง่าย
 1. การต่อสายดิน
            เนื่องจากมีฟอยล์อยู่ สาย FTP (Foiled Twisted pairs) จึงต้องต่อสายดินอย่างเหมาะสมระหว่างการติดตั้ง นี้เป็นเพราะการรบกวนทั้งหมดที่ดูดซับจะต้องต่อสายดินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสายเคเบิล แต่ในกรณีของสาย UTP ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินหรือขั้วต่อใดๆ
 1. ความแตกต่างของลวดเดรน
            การต่อสายดินของสาย FTP จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีสายระบายเฉพาะ ดังนั้นสายเคเบิลเหล่านี้จึงมีลวดเดรนติดอยู่โดยเฉพาะ เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วสายเดรนนี้จะช่วยกราวด์ขั้วต่อ ในขณะที่สาย UTP ไม่มีสายเดรนมาด้วย เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งสายดินนั้นเอง

เปรียบเทียบสาย UTP และ STP

เปรียบเทียบสาย UTP และ STP

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสาย UTP และ STP

 1. การป้องกัน
            สายเคเบิล STP ได้รับการป้องกันโดยถูกหุ้มฉนวนเพื่อใช้ฟอยล์โลหะหรือตาข่ายถัก ในขณะที่สายเคเบิล UTP ไม่มีการหุ้มฉนวน
 2. สัญญาณรบกวน
  สาย STP มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนและเสียงรบกวนมากกว่าสาย UTP เนื่องจากถูกหุ้มด้วยฉนวน ที่จะทำให้ลด crosstalk เสียงรบกวนและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าลงอย่างมาก
 3. แบนด์วิดท์
  สาย STP ดีกว่าในการเพิ่มแบนด์วิดท์สูงสุดเมื่อเทียบกับสาย UTP เนื่องจากเกราะป้องกันที่ทำจากโลหะฟอยล์ซึ่งขัดขวางการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น
 4. ราคา
  สาย STP มีราคาต่อเมตรมากกว่าเมื่อเทียบกับสาย UTP เนื่องจากวัสดุและการผลิตเพิ่มเติม
 5. การติดตั้ง
  สาย STP มีหนักต่อเมตรที่มากกว่าเมื่อเทียบกับสาย UTP ทำให้ติดตั้งสาย UTP นั้นง่ายดาย ในขณะที่การติดตั้งสายเคเบิล STP นั้นยากลำบาก เพราะสายเคเบิลนั้นมีขนาดใหญ่กว่าหนักกว่าและแข็งกว่า รวมถึงการติดตั้งสายดินที่สาย STP จำเป็นต้องติดตั้งสายดิน แต่สาย UTP ไม่จำเป็นที่ต้องติดตั้ง
 6. การใช้งาน
  สายเคเบิล UTP นั้นแพร่หลายมากขึ้นในเครือข่าย SOHO ในขณะที่ STP ถูกใช้ในแอพพลิเคชั่นระดับสูงมากขึ้น

สาย STP ดีกว่าสาย UTP หรือไม่

          ถ้าพูดถึงในแง่ของประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวสาย STP นั้นย่อมดีกว่า เนื่องจากสาย STP มีแผงป้องกันตาข่ายเพิ่มเติม ซึ่งปกป้องสายเคเบิลจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและกำจัดสัญญาณรบกวน การป้องกันเพิ่มเติมยังช่วยให้สาย STP สามารถส่งข้อมูลในอัตราที่สูงกว่าสาย UTP ดังนั้นสาย STP จึงมักถูกใช้ในเครือข่ายการรับส่งข้อมูลที่ไวต่อสัญญาณครอสทอล์ก เช่น เครือข่ายที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งข้อมูล

          อย่างไรก็ตาม การป้องกันเพิ่มเติมของสาย STP ก็จะเพิ่มต้นทุนและความยากในการติดตั้ง ทำให้สาย UTP นั้นคุ้มค่ากว่าและง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา เนื่องจากไม่มีการป้องกัน สาย UTP จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับเครือข่ายภายในบ้านและธุรกิจทั่วไป

ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างสาย UTP กับ STP และ FTP
ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างสาย UTP กับ STP และ FTP

แล้วควรเลือกสายแลนแบบไหนดี ?

          จนถึงจุดนี้ คุณคงได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสายเคเบิลทั้งสามประเภทนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงพบว่าการเลือกสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่คุณควรพิจารณาเพื่อเลือกสายให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

 1. ระบุข้อกำหนดเครือข่าย
            สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการระบุข้อกำหนดเครือข่ายของคุณในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะติดตั้งสายอีเธอร์เน็ตในบ้านของคุณ สาย UTP (สายตีเกลียวคู่ที่ไม่มีฉนวนหุ้ม) ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่น PoE (Power over Ethernet) และ Gigabit Ethernet ต่างๆ คุณควรเลือกใช้สาย FTP เนื่องจากสาย FTP (Foiled Twisted Pairs) ทำงานได้ดีกว่าเนื่องจากมีการเติมอะลูมิเนียมเพิ่มเติมที่ด้านบน แต่ถ้าเป็นการนำไปใช้ในสถานีวิทยุ หรือสนามบิน ที่มีสัญญาณรบกวนสูงก็ควจที่จะเลือกใช้เป็นสาย STP
 2. งบประมาณ
            งบประมาณเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนในสายแลนต่างๆ สาย FTP และ STP มีราคาสูงกว่าเนื่องจากมีโครงสร้างที่เหนือกว่า นอกจากนี้อาจต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม สาย UTP มีราคาไม่แพงมากนัก เนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและติดตั้งง่าย
 3. เป้าหมายด้านเครือข่าย
            จุดสำคัญมากอีกจุดหนึ่งก็คือ หากคุณมีแผนที่จะอัพเกรดระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ในอนาคตอันใกล้นี้ วิธีที่ดีที่สุดคือติดตั้งสาย FTP หรือ STP เพราะว่าสายแลนเหล่านี้มีการต่อเชื่อมที่ดีกว่าและทำงานได้ดี นี่คือสาเหตุที่ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่ติดตั้งสาย FTP หรือ STP

และถ้าหากคุณกำลังมองหาสายแลน หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆที่มีคุณภาพสูง และตรงตามความต้องการใช้งานของคุณ คุณสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และรับคำปรึกษาฟรี ได้ที่

บริษัท โฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร : 02-973-1966

Admin : 063-239-3569

E-mail : info@focomm-cabling.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *